KONTAKT
PROJEKTY NIERUCHOMOŚCI DORADZTWO BUDOWA UTRZYMANIE OGŁOSZENIA
GRYFBiuro projektów i nieruchomości
Właściwe utrzymanie obiektów budowlanych
Pragniemy zadbać o Państwa bezpieczeństwo i komfort podczas użytkowania obiektów budowlanych oferując nasze usługi, aby utrzymanie danych nieruchomości nie stwarzało żadnych problemów.
PROJEKTANT
KONTAKT
Użytkowanie obiektów budowlanych
Ponieważ na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa obowiązek właściwego utrzymywania obiektów budowlanych, nałożony Ustawą Prawo budowlane, firma GRYF przygotowała ofertę skierowaną do Państwa.
Dokumentacja
obiektu
Zapewniamy pomoc przy tworzeniu i prowadzeniu dokumentacji obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania. Książka obiektu Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2 (Ustawy - Prawo budowlane), książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

Dokumentacja dodatkowa dołączona do książki obiektu budowlanego: Obowiązkowe kontrole okresowe Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej. Kontrole te przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrola stanu technicznego służy przede wszystkim dla zachowania bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego poddanego kontroli.
Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 (Ustawy - Prawo budowlane), usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądĽ środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem
Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna jest niezbędna w realizacji remontów, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy, zmiany sposobu użytkowania oraz dla wykonania rozbiórki obiektów budowlanych lub ich części.
W czasie użytkowania nieruchomości aby zapewnić właściwe utrzymanie obiektów budowlanych niezbędne jest wykonanie robót budowlanych.
Przed przystąpieniem do wykonania danego zamierzenia niezbędne jest sporządzenie dokumentacji technicznej przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Wykonamy dla Państwa niezbędną dokumentację techniczną:
Obowiązki
właścicieli i zarządców
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60 (ustawy - prawo budowlane), oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania.
KONSULTACJE
Umów się na darmowe konsultacje.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8-17.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
na darmowe konsultacje do naszego biura.
Błędy podczas użytkowania
Niewłaściwe utrzymanie obiektu prowadzi do:
NIERUCHOMOŚCI
NA SPRZEDAŻ
»  Domy
»  Mieszkania
»  Działki
»  Garaże
»  Lokale
NA WYNAJEM
»  Oferty
KONTAKT
GRYF Biuro Projektów i Nieruchomości
Tuchola, ul. Konopnickiej 9
tel. 501 043 288

»  facebook
»  Polityka prywatności
KATALOG FIRM BUDOWLANYCH
© 2004-2019 GRYF