BIURO PROJEKTÓW I NIERUCHOMOŚCI

Biuro Nieruchomości GRYF

Jesteśmy licencjonowanym biurem nieruchomości, świadczymy profesjonalne usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Z nami sprzedasz, kupisz i wynajmiesz każdą nieruchomość.

Obsługa zlecenia

Inwestujemy własne środki w działania reklamowe. Obejmujemy ochroną naszych klientów, ubezpieczeniem OC. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 25 000 euro. Wynagrodzenie wynosi umówiony procent ceny brutto ofertowej nieruchomości lub jest ustalane kwotowo. Akty notarialne sporządzane są w dowolnie wskazanym przez strony transakcji terminie i kancelarii.

W czym możemy Państwu pomóc ?

Zakres czynności pośrednictwa oferowanych przez Biuro Nieruchomości GRYF zależy od rodzaju transakcji i jest określony w umowach. Umowy podlegają indywidualnym uzgodnieniom z każdym klientem naszego biura.

Rodaje transakcji:

 • zbycie nieruchomości
 • zakup nieruchomośći
 • najem nieruchomośći
 • dzierżawa nieruchomości

Darmowe konsultacje

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na darmowe konsultacje do naszego biura. Umów się na konsultacje.

Zlecenie zbycia

Sprzedaż nieruchomości

Uniknij błędów przy sprzedaży nieruchomości, wybierz pomoc pośrednika, który zapewni Ci fachową obsługę transakcji.

Zakres czynności pośrednika.

Usługi pośrednictwa polegają na:

 • gromadzeniu i udzielaniu informacji o rynku nieruchomości , warunkach ekonomiczno-rynkowych i sposobie realizacji usługi
 • podejmowaniu czynności zmierzających do wyszukania nabywcy
 • kojarzeniu stron
 • prezentacji nieruchomości
 • udziale w negocjacjach
 • pomocy przy dokonaniu czynności organizacyjnych, gromadzenia dokumentacji, ustalenia terminu aktu przeniesienia własności u Notariusza

Usługi pośrednictwa w sprzedaży obejmują:

 • wizję na nieruchomości, zapoznanie się z jej stanem technicznym, prawnym oraz otoczeniem.
 • ustalenie ceny rynkowej nieruchomości oraz zapoznanie się z oczekiwaniami zamawiającego.
 • informacja o realizacji umowy i dokumentach wymaganych do dokonania transakcji.
 • wykonanie opisu i zdjęć nieruchomości z uwzględnieniem jej cech charakterystycznych.
 • zamieszczenie ogłoszeń dotyczących nieruchomości na stronie internetowej biura oraz innych portali branżowych.
 • poszukiwanie osób zainteresowanych nabyciem nieruchomości, zapoznanie się z ich potrzebami oraz możliwościami finansowania, prezentacja nieruchomości.
 • udzielanie informacji i pomocy, a w razie potrzeby podejmowanie się mediacji w zakresie negocjacji warunków transakcji.
 • pomoc w ustaleniu warunków sprzedaży, udzielenie informacji oraz pomoc w mediacjach między stronami.
 • przygotowanie i organizacja transakcji, pomoc w gromadzeniu dokumentów, formułowaniu oświadczeń, projektów umów, protokołów i porozumień.
 • pomoc w zakresie rozliczeń i czynności związanych z dokonaniem transakcji.

Zlecenie kupna

Zakup nieruchomości

Dla osób, które zdecydują się na współpracę z pośrednikiem gwarantujemy bogatą ofertę nieruchomości, fachową i profesjonalną pomoc oraz doradztwo, a także bezpieczeństwo transakcji, a co za tym idzie pewność dokonywanego zakupu. Zapewniamy szczegółowe sprawdzenie nieruchomości pod względem prawnym i technicznym.

Zakres czynności pośrednika.

Usługi pośrednictwa polegają na:

 • spotkaniach z klientami i rozpoznanie indywidualnych potrzeb klienta
 • czynności zmierzających do wyszukania nieruchomości według wskazań klienta
 • kojarzeniu stron
 • prezentacji nieruchomości
 • udziale w negocjacjach
 • pomocy przy dokonaniu czynności organizacyjnych, gromadzenia dokumentacji, ustalenia terminu aktu przeniesienia własności u Notariusza

Usługi pośrednictwa w kupnie obejmują:

 • zapoznania się z potrzebami, oczekiwaniami i możliwościami klienta, sprecyzowanie rodzaju, parametrów i cech poszukiwanej nieruchomości oraz omówienie sytuacji rynkowej i możliwości kupna.
 • informowanie o realizacji umowy, przepisach prawnych i dokumentach wymaganych do dokonania transakcji.
 • wyszukiwania nieruchomości zgodnie z parametrami ustalonymi z klientem.
 • przekazywanie adresów oferowanych nieruchomości oraz innych informacji, umawianie spotkań i prezentacja nieruchomości.
 • pomoc w ustaleniu warunków sprzedaży, udzielanie informacji oraz pomocy w mediacjach między stronami.
 • przygotowanie i organizację transakcji, pomoc w gromadzeniu dokumentów, formułowaniu oświadczeń, projektów umów, protokołów i porozumień.
 • pomoc w zakresie rozliczeń i czynności związanych z dokonaniem transakcji.

Zlecenie wynajmu, dzierżawy

Najem, dzierżawa nieruchomości

Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, która mogłaby przynosić zysk, a nie wiesz jak się do tego zabrać, my to zrobimy za Ciebie! Ustalimy odpowiednią kwotę czynszu, poprowadzimy promocję Twojej nieruchomości oraz przedstawimy Ci projekty odpowiednich umów.

Zakres czynności pośrednika.

Usługi pośrednictwa polegają na:

 • spotkaniach z klientami i rozpoznanie indywidualnych potrzeb klienta
 • czynności zmierzające do wyszukania najemcy
 • kojarzeniu stron
 • prezentacji nieruchomości
 • udziale w negocjacjach
 • gromadzenia dokumentów, pomoc w dokonaniu transakcji poprzez podjęcie czynności organizacyjnych

Usługi pośrednictwa w wynajmie lub dzierżawie obejmują:

 • wizja na nieruchomości, zapoznanie się z jej stanem technicznym, prawnym oraz otoczeniem.
 • ustalenie ceny rynkowej najmu lub dzierżawy nieruchomości ,oraz zapoznanie się z oczekiwaniami zamawiającego.
 • informacja o realizacji umowy i dokumentach wymaganych do dokonania transakcji.
 • wykonanie opisu i zdjęć nieruchomości z uwzględnieniem jej cech charakterystycznych.
 • zamieszczenie ogłoszeń dotyczących nieruchomości na stronie internetowej biura oraz innych portali branżowych.
 • poszukiwanie osób zainteresowanych nabyciem nieruchomości, prezentacja nieruchomości.
 • udzielanie informacji i pomocy, a w razie potrzeby podejmowanie się mediacji w zakresie negocjacji warunków transakcji.
 • pomoc w ustaleniu warunków sprzedaży, udzielenie informacji oraz pomoc w mediacjach między stronami.
 • przygotowanie i organizacja transakcji, pomoc w gromadzeniu dokumentów, formułowaniu oświadczeń, projektów umów, protokołów i porozumień.
 • pomoc w zakresie rozliczeń i czynności związanych z dokonaniem transakcji.