KONTAKT
PROJEKTY NIERUCHOMOŚCI DORADZTWO BUDOWA UTRZYMANIE OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
GRYFBiuro nieruchomości
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
Jesteśmy licencjonowanym Biurem Nieruchomości świadczącym profesjonalne usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Z nami sprzedasz, kupisz i wynajmiesz każdą nieruchomość.
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONTAKT
Obsługa zlecenia
Inwestujemy własne środki w działania reklamowe. Umowy podpisujemy zazwyczaj na okres roku. Wynagrodzenie wynosi umówiony procent ceny brutto ofertowej nieruchomości lub jest ustalane kwotowo. Akty notarialne sporządzane są w dowolnie wskazanym
przez strony transakcji terminie i kancelarii.
Zlecenie zbycia
(sprzedaży, zamiany)
Do biura nieruchomości należy dostarczyć dokumenty tożsamości osób zgłaszających nieruchomość do sprzedaży jak również należy przedstawić dokumenty potwierdzające prawo własności do nieruchomości.

Pomagamy w skompletowaniu niezbędnych dokumentów. Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania: Dodatkowo: zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o braku zaległości w płatnościach. Dokumenty potrzebne do sprzedaży domu: Dodatkowo: dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania, mapę ewidencyjną działki. Dokumenty potrzebne do sprzedaży działki: Dodatkowo: mapę działki, wypis z ewidencji gruntów, zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego.
Zlecenie kupna
Osoby poszukujące nieruchomości, zainteresowane kupnem, wynajmem lub dzierżawą zobowiązane są do przedstawienia wyłącznie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
NIERUCHOMOŚCI
NA SPRZEDAŻ
»  Domy
»  Mieszkania
»  Działki
»  Garaże
»  Lokale
NA WYNAJEM
»  Oferty
KONTAKT
GRYF Biuro Projektów i Nieruchomości
Tuchola, ul. Konopnickiej 9
tel. 501 043 288

KATALOG FIRM BUDOWLANYCH
© 2004-2018 GRYF