Zakup nieruchomości

Cztery największe korzyści przy zakupie z Biurem Nieruchomości GRYF

Twoje korzyści

Duży wybór ofert nieruchomości

To zdecydowana korzyść dla klientów, ponieważ mogą wybierać spośród wielu nieruchomości potencjalnie odpowiadających ich oczekiwaniom.

Ochrona klientów

Pośrednik obejmuje swoich klientów ochroną – ubezpieczeniem OC. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 25 000 euro.

Oszczędzaj czas dzięki profesjonalnemu wsparciu pośrednika

Nie przeciążamy naszych klientów zbędnymi informacjami. Zamiast tego pośrednik dokonuje wstępnej selekcji nieruchomości spełniających wymogi klienta. Naturalnie, zakres usług obejmuje regularne udzielanie informacji w ustalonym terminie, pomoc w kompletowaniu i przygotowywaniu dokumentacji potrzebnej do sfinalizowania transakcji, pomoc w negocjacjach oraz współpracę z innymi specjalistami na rynku nieruchomości (kompleksowość usług).

Skorzystaj z doświadczenia i potencjału Biura Nieruchomości GRYF

Jesteśmy licencjonowanym biurem nieruchomości. Na przestrzeni lat zdobywaliśmy doświadczenie w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami aby móc oferować usługi najwyższej jakości w zakresie kupna nieruchomości. Staramy się spełniać wszystkie oczekiwania naszych klientów.

Zlecenie kupna

Osoby poszukujące nieruchomości, zainteresowane kupnem, zobowiązane są do przedstawienia wyłącznie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Skontaktuj się z pośrednikiem!

Zakres czynności pośrednika

Usługi pośrednictwa polegają na:

 • spotkaniach z klientami i rozpoznanie indywidualnych potrzeb klienta
 • czynności zmierzających do wyszukania nieruchomości według wskazań klienta
 • kojarzeniu stron
 • prezentacji nieruchomości
 • udziale w negocjacjach
 • pomocy przy dokonaniu czynności organizacyjnych, gromadzenia dokumentacji, ustalenia terminu aktu przeniesienia własności u Notariusza

Usługi pośrednictwa w kupnie obejmują:

 • zapoznania się z potrzebami, oczekiwaniami i możliwościami klienta, sprecyzowanie rodzaju, parametrów i cech poszukiwanej nieruchomości oraz omówienie sytuacji rynkowej i możliwości kupna.
 • informowanie o realizacji umowy, przepisach prawnych i dokumentach wymaganych do dokonania transakcji.
 • wyszukiwania nieruchomości zgodnie z parametrami ustalonymi z klientem.
 • przekazywanie adresów oferowanych nieruchomości oraz innych informacji, umawianie spotkań i prezentacja nieruchomości.
 • pomoc w ustaleniu warunków sprzedaży, udzielanie informacji oraz pomocy w mediacjach między stronami.
 • przygotowanie i organizację transakcji, pomoc w gromadzeniu dokumentów, formułowaniu oświadczeń, projektów umów, protokołów i porozumień.
 • pomoc w zakresie rozliczeń i czynności związanych z dokonaniem transakcji.

Darmowe konsultacje

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na darmowe konsultacje do naszego biura. Umów się na konsultacje.