BIURO PROJEKTÓW I NIERUCHOMOŚCI

Sprzedaż nieruchomości

Twoje korzyści ze sprzedaży nieruchomości za pośrednictwem Biura Nieruchomości GRYF

Twoje korzyści

Doświadczony agent nieruchomości wspiera Cię od początku do końca transakcji, a nawet dłużej

Sprzedaż nieruchomości wymaga przemyślenia licznych kwestii, a bez odpowiedniego doświadczenia łatwo jest przeoczyć istotne aspekty transakcji. Sprzedając za pośrednictwem biura nieruchomości GRYF uzyskujesz wsparcie osobistego agenta od początku do końca procesu sprzedaży i dostęp do wszystkich niezbędnych usług w zakresie efektywnej sprzedaży nieruchomości. Od prawidłowej analizy rynku w celu oszacowania wartości nieruchomości i ustalenia właściwej ceny ofertowej, aby dopasować ją do aktualnego popytu na rynku, przez przygotowanie, wprowadzenie i szeroką promocję nieruchomości, po wsparcie w spełnieniu wszelkich wymogów formalno-prawnych, Twój agent maksymalnie ułatwi Ci cały proces sprzedaży. Ponadto biuro nieruchomości GRYF oferuje szeroką gamę usług przed- i posprzedażowych dostosowanych do Twoich potrzeb.

Skuteczny marketing

Pośrednik dobierze odpowiednie narzędzia z szerokiej gamy sprawdzonych instrumentów reklamowo-marketingowych, wybierając te najbardziej optymalne do sprzedaży Twojej nieruchomości. Informacja o Twojej nieruchomości będzie dostępna masowo, co znacznie skróci czas sprzedaży.

Rozwiązywanie trudności

Twój osobisty agent będzie miał doświadczenie w zakresie zróżnicowanej dynamiki na rynku i będzie w stanie zasugerować odpowiednią cenę w kontekście bieżących warunków rynkowych. Agent będzie mógł prowadzić obiektywne negocjacje w Twoim imieniu i umożliwi Ci sprawne pokonanie przeszkód logistycznych i prawnych. Będziesz mógł polegać na profesjonalizmie i doświadczeniu swojego agenta, dzięki którym Twoja transakcja będzie bardziej produktywna i rentowna.

Ochrona klientów

Pośrednik obejmuje swoich klientów ochroną – ubezpieczeniem OC. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 25 000 euro.

Skorzystaj z doświadczenia i potencjału Biura Nieruchomości GRYF

Jesteśmy licencjonowanym biurem nieruchomości. Na przestrzeni lat zdobywaliśmy doświadczenie w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami aby móc oferować usługi najwyższej jakości w zakresie sprzedaży nieruchomości. Staramy się spełniać oczekiwania naszych klientów.

Zlecenie zbycia

Do biura nieruchomości należy dostarczyć dokumenty tożsamości osób zgłaszających nieruchomość do sprzedaży jak również należy przedstawić dokumenty potwierdzające prawo własności do nieruchomości.

Pomagamy w skompletowaniu niezbędnych dokumentów.

Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania:

  • akt notarialny nabycia nieruchomości
  • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przydziale mieszkania
  • odpis z księgi wieczystej
  • dokumenty tożsamości

Dodatkowo: zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o braku zaległości w płatnościach.

Dokumenty potrzebne do sprzedaży domu:

  • akt notarialny nabycia nieruchomości
  • odpis z księgi wieczystej
  • dokumenty tożsamości

Dodatkowo: dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania, mapę ewidencyjną działki.

Dokumenty potrzebne do sprzedaży działki:

  • akt notarialny nabycia nieruchomości
  • odpis z księgi wieczystej
  • dokumenty tożsamości

Dodatkowo: mapę działki, wypis z ewidencji gruntów, zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego.

Darmowe konsultacje

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na darmowe konsultacje do naszego biura. Umów się na konsultacje.