KONTAKT
PROJEKTY NIERUCHOMOŚCI DORADZTWO BUDOWA UTRZYMANIE OGŁOSZENIA
GRYFBiuro projektów i nieruchomości
Doradztwo budowlane
Świadczymy usługi z zakresu doradztwa budowlanego na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego oraz po przystąpieniu do użytkowania obiektu, w czasie jego utrzymania.
PROJEKTANT
POŚREDNIK
NIERUCHOMOŚCI
KIEROWNIK
BUDOWY
KONTAKT
Zakresy doradcze
Mnożące się przepisy nie zawsze są jasne i czytelne, dlatego wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom firma GRYF przygotowała ofertę skierowaną do inwestorów, właścicieli i zarządców. Usługi z zakresu doradztwa budowlanego, jakie świadczy nasza firma wskażą najprostsze rozwiązania.
Etapy doradcze
Zapewniamy pomoc doradczą w różnych etapach procesu inwestycyjnego. Nieruchomość gruntowa Pomoc osób z doświadczeniem w wyborze odpowiedniej nieruchomości jest niezbędna, aby uniknąć większości ukrytych pułapek czyhających na inwestorów.
Zanim zdecydujemy się na zakup nieruchomości - działki, należy sprawdzić wszystkie informacje dotyczące wybranego gruntu. Najważniejszymi informacjami jakie powinniśmy zebrać to zakres przeznaczenia danej działki oraz możliwość dojazdu i podłączenia mediów.
Zwrócić należy uwagę na obciążenia danej nieruchomości, które mogą w przyszłości być bardzo kłopotliwe w realizacji naszych planów inwestycyjnych. Warunki zabudowy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym dokumentem określającym sposób możliwego wykorzystania nieruchomości na danym terenie i jego zabudowy czy rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. W przypadku braku planu miejscowego, zmiana zagospodarowania terenu, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga uzyskania decyzji ustalającej warunki zabudowy. Zgłoszenie Nie każda budowa i nie wszystkie roboty budowlane wymagają pozwolenia na budowę. Część obiektów budowlanych może być wzniesiona jedynie po zgłoszeniu tego odpowiedniemu organowi. Nie zgłoszone tego typu inwestycje mogą być uznane za samowole budowlaną. Natomiast ich zalegalizowanie może wymagać dodatkowych środków finansowych. Pozwolenie na budowę Podstawowym obowiązkiem w procesie budowlanym jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Jest to decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Budowa Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie: Formalności związane z przystąpieniem do użytkowania Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57 Ustawy - Prawo budowlane, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Utrzymanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisam Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.
Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontrolom okresowym.
KONSULTACJE
Umów się na darmowe konsultacje.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8-17.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
na darmowe konsultacje do naszego biura.
NIERUCHOMOŚCI
NA SPRZEDAŻ
»  Domy
»  Mieszkania
»  Działki
»  Garaże
»  Lokale
NA WYNAJEM
»  Oferty
KONTAKT
GRYF Biuro Projektów i Nieruchomości
Tuchola, ul. Konopnickiej 9
tel. 501 043 288

»  facebook
»  Polityka prywatności
KATALOG FIRM BUDOWLANYCH
© 2004-2019 GRYF